Ajankohtaista

Syyskesällä 2018 käynnistyi liittymien rakentaminen Nokkakylässä 9 liittyjälle.
Hankkeen valmistelu alkoi jo kevättalvella museoviranomaisten kanssa neuvotellessa. Koska rakennusalue on pääosin muinaismuistoaluetta, oli putkireiteistä sovittava Pirkanmaan maakuntamuseon edustajien kanssa. Muutosten ja tarkistusten jälkeen putkiston reittisuunnitelma hyväksyttiin. Osa putkikanavista kaivettiin arkeologien valvonnassa ja yksi löydös alitettiin poraamalla.
Hankkeen kokonaishinta oli 114 000 € % ALV 24 %, josta museointiin liittyvät kustannukset olivat 31 000 €. Kaivantoa tehtiin yhteensä 1553 m. Pumppaamoina käytettiin Wilon Port 800 pumppaamoja. Sastamalan kau-punki avusti hankkeen kustannuksissa (Lue lisää projekteista täältä)