Palvelut ja hinnastot 2023

Osuuskunta

 • suunnittelee yhteistyössä sastamalan kaupungin ja Sastamalan Vesi liikelaitoksen kanssa haja-asutusalueen verkostoasennuksia
 • rakentaa talousvesijohtoverkostoja ja viemäriverkostoja
 • myy Sastamalan Veden tuottamaa vettä
 • siirtää verkostonsa kautta jätevedet Sastamalan Veden jätevesien käsittelylaitokselle
 • huoltaa ja pitää kunnossa rakentamansa verkostot
 • Osuuskuntaan liittyvän osuusmaksu (jäsenmaksu) on 100€, kertamaksu.

Avustettavien projektiliittymien rakentamishinnat 1.5.2015 alkaen

 • Yksittäinen littymä, vesi ja viemäri pumppaamolla tai viettoviemärillä 9000 €
 • Paritalot ja vastaavat: vesi ja viemäri 9000 €, lisäksi jokainen huoneisto 1500€
 • Pelkästään vesijohto 4500€
 • Liittyminen pumppaamolla tai viettoviemärillä pelkästään viemäriverkostoon 8000€
 • Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia 24%
 • Rakennusprojektin ulkopuolella tehtävän yksittäisen liittymän tai pienen liittyjäryhmän rakenta-mismaksu on paikasta riippumatta vähintään projektiliittymän hintainen. Mikäli projektin mukai-nen hinta ylittyy, niin liittyjän rakentamismaksu muodostuu kaikista kohteen asennus- ja raken-tamiskustannuksista. Työkustannuksiin on mahdollista saada kotitalousvähennystä.
  Liittymän rakentamismaksuun sisältyy painevesi- ja paineviemäriverkon rakentaminen sekä jätevesipumppaamon hankinta ja asennus liittyjän tontille.
  Todelliset vesi- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset ovat keskimäärin 10 400 €/liittyjä, mutta osuuskunnan projekteja on avustettu rakentamismaksujen yli menevällä määrällä. Yksittäisiin liittyjiin ei avustusta osuuskunnan kautta myönnetä. Avustuksia myöntävät Pirkanmaan ELY-keskus sekä Sastamalan kaupunki. Pirkanmaan ELY-keskus ei ole myöntänyt avustuksia vuoden 2017 jälkeen.
 • Pumppaamon sähköistys ja käyttöönotto, mahdolliset louhintatyöt sekä pumppaamon ja käyttöpisteen väliset viettoviemäriputkitukset eivät sisälly kiinteään rakentamismaksuun.

Arvonlisäverolliset (24%) käyttömaksut 1.1.2023 alkaen

 • vesimaksu v. 2023 2,49 €/m3
 • jätevesimaksu v. 2023 3,44 €/m3
 • perusmaksu vedestä 1.1.2023 alkaen 157,13 €/v
 • perusmaksu jätevedestä 1.1.2023 alkaen 276,19 €/v

Jäteveden kulutusta ei mitata, vaan laskutettava määrä on sama kuin ostetun puhtaan veden. Ilman vesiliittymää olevalle vakinaisen asunnon jätevesimaksuperuste on 40 m3/vuosi/henkilö ja vapaa-ajan kiinteistölle 50 m3/vuosi henkilömäärästä ja käyttöajasta riippumatta. Muussa kuin asuinkäytössä oleville kiinteistöille jäteveden maksuperuste sovitaan erikseen. 

Vesi- ja jätevesimaksu sekä perusmaksut ovat sopimuksen mukaan samansuuruiset kuin Sastamalan Veden johtokunta on vuosittain hyväksynyt omille asiakkailleen. Osuuskunnan hallitus on 26.4.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt, että perusmaksu laskutetaan kaikilta niiltä liittyjiltä joilla on kiinteistössään käyttöpaikka, vaikka eivät palveluja käyttäisikään. Perusmaksuista vapautetaan pelkät tontit ja ilman vesi- ja viemärijärjestelmiä (kantovesi ja puucee) olevat kiinteistöt. Perus- ja käyttömaksut peritään kahdesti vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Käyttömaksut laskutetaan kesäkuun lopussa arvion perusteella ja joulukuun lopussa pyydettyjen mittaustietojen perusteella.