Yleistiedote rakentamishankkeesta

Osuuskunta suunnittelee uudet rakennusprojektit yhdessä Sastamalan kaupungin ja valitun suunnittelu-toimiston kanssa.
Uuden pienehkön rakennusalueen käynnistäminen tapahtuu alueelta saatujen yhteydenottojen perusteella. Rakennusalueen kiinteistöjen omistajiin otetaan aluksi yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti, tiedotustilaisuuksissa ja lehti-ilmoituksin. Laajassa projektissa kiinteistön omistajille pidetyn yleisen kokouksen jälkeen alueelta valitaan puuhahenkilöt, jotka tekevät kenttätyönä alustavat sitoumukset. Kun osuuskunnan kannalta katsoen riittävä määrä liittyjiä sitoutuu hankkeeseen, tekee osuuskunnan hallitus päätöksen hankkeen aloittamisesta.
Liittyjän kanssa tehdään kirjallinen sopimus liittymän rakentamisesta osuuskunnan hallituksen vuosittain hyväksymällä hinnalla.
Liittyjän kanssa sovitaan myös korvauksettomasta maan käyttöoikeudesta putkilinjojen tekoon.
Vastaavat sopimukset maankäyttöoikeudesta tehdään myös muiden, työalueella olevien maanomistajien kanssa.

Osuusmaksun maksettuaan (kertamaksu 100 €)  liittyjästä tulee osuuskunnan jäsen.

Verkostojen rakentaminen tehdään urakalla. Osuuskunnan hankkimien putkien ja niiden varusteiden asennustyöt kuuluvat kaivu-urakkaan. Jätevesipumppaamot asennetaan urakoitsijoiden toimesta tuntivelotusperustein. Urakkaan laskettu asennusaika on 4 kone- ja miestuntia. Huom! Asennuksen jälkeen jätevesipumppaamot siirtyvät liittyjän omistukseen ja huoltoon.
Talousveden kulutuksen mittausta varten osuuskunta hankkii liittyjälle vesimittarin liitintarvikkeineen. Liittyjä asentaa sen kustannuksellaan. Asennuksen jälkeen työ tarkastetaan osuuskunnan toimesta ja mittari sinetöidään. Sastamalan Veden tarkistusmittauksia varten asennetaan useamman liittyjän (yli 10 liittyjää) johtohaaroihin mittarikaivot.

Osuuskunnan luottamushenkilöt toimivat hankkeiden valvojina, tarvikkeiden hankkijoina ja varastojen hoitajina. Sastamalan kaupungin edustajat toimivat hankkeen asiantuntijoina.

Liittyjältä peritty liittymismaksu ei yleensä kata hankkeen kokonaiskustannuksia, vaan Pirkanmaan ELY-keskus ja Sastamalan kaupunki yhdessä ovat avustaneet projektihankkeiden kustannuksia alkuvuosina n. kolmanneksella ja nykyisin 10-15%. Vuodesta 2018 alkaen Pirkanmaan ELY-keskus ei myönnä avustuksia.

Sastamalan kaupungin alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin voit tutustua Sastamalan kaupungin nettisivuilla oheisesta linkistä ›› Toiminta-alueet