Hallinto

Illon vesihuolto-osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet osuuskunnan kokouksessa. Jäsenet valitsevat kokouksessa hallituksen, joka koostuu seitsemästä jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Osuuskunnan hallitus valtuutetaan toteuttamaan osuuskunnan kokouksen päätöksiä.

Valittu hallitus puolestaan valitsee keskuudestaan osuuskunnan puheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt.

Uudet vesihuoltohankkeet osuuskunta suunnittelee yhdessä Sastamalan kaupungin ja valitun suunnittelutoimiston kanssa ja osuuskunnan hallitus päättää projektin aloittamisesta.

Osuuskunnan luottamushenkilöt toimivat hankkeen valvojina, tarvikkeiden hankkijoina ja varastojen hoitajina. Sastamalan kaupungin edustajat toimivat hankkeen asiantuntijoina.


Osuuskunnan tietosuojaseloste

Osuuskunnan tietosuojaseloste ladattavissa pdf-tiedostona alla olevasta linkistä.

›› Tietosuojaseloste