Liittymissopimusta täydentävä ohje

1. Vesijohto

OSUUSKUNTA rakentaa vesijohdon tontilla olevaan, liittyjän kanssa sovittuun paikkaan, esim. rakennuksen sokkelin tai kaivon viereen. Ojan tavoitesyvyys tontilla on noin 1,8 m. Vesimittari hankitaan ja sinetöidään osuuskunnan toimesta, mutta liittyjä asentaa sen paikalleen.

LIITTYJÄN toimesta suoritetaan sokkelin tai lattian lävistys, joka on edullisinta suorittaa ojan teon yhteydessä, jolloin putki voidaan ulottaa seinän sisäpuolelle. Kaivinkoneurakoitsija voi tehdä lävistykset sopimuksen mukaan. Ennen vesijohdon käyttöönottoa asiakkaan on asennettava tai asennutettava osuuskunnan toimittama vesimittari lämmitetyssä tilassa olevaan sisääntuloputkeen. Talon sisäisen verkoston paineenkestoisuudesta riippuen kannattaa selvittää paineenalennusventtiilin tarpeellisuus. Runkoverkon normaalipaine on n. 6 baaria, mutta se voi nousta n. 7,5 baariin. Mikäli alennusventtiilin hankkii, niin sen sijoituspaikka verkostossa on vesimittarin ja takaiskuventtiilin jälkeen. Vesijohdon omistus- ja vastuuraja on osuuskunnan vesijohdon kytkentäpisteessä liittyjän tontilla tai rakennuksen ulkoseinän sisäpuolella. Kiinteistön oman kaivon vettä tai muuta vesilähdettä ei saa liittää osuuskunnan verkkoon (Suomen rakennusmääräyskokoelma D1 2.3.2) Jos tontilla joudutaan suorittamaan kallion louhintaa, se tehdään liittyjän kustannuksella. Liittyjä maksaa käytetyn veden perus- ja kulutusmaksun vesiosuuskunnalle Sastamalan Veden määrittelemillä omien kuluttajiensa mukaisilla taksoilla.

2. Jätevesi

OSUUSKUNTA asentaa jätevesipumppaamon liittyjän tontilla olevaan sovittuun paikkaan. Viettoviemärialueilla viemäri asennetaan täyteen käyttökuntoon. Pumppaamon laskennallinen asennusaika on 4 kone- ja miestuntia. Osuuskunta toimittaa säiliön asennuksessa tarvittavan n 10 tn. kivimursketta ja urakoitsija tasaa koneellisesti säiliön ympäryksen. Vesiosuuskunta hankkii ja asentaa pumppaamosta lähtevän paineviemäriputken. Paritalojen ja vastaavien sekä kiinteistöryhmien yhteen pumppaamoon liittyvien nykyiset viettoviemäriputket jatketaan ja liitetään uuteen pumppaamoon rakennuttajan toimesta. Pumppaamolla on valmistajan antama takuu 2v.

LIITTYJÄN on tyhjennettävä vanha likakaivo niin, että se on tyhjä uuden pumppaamon asennuksen alkaessa. Liittyjän on kustannettava pumppaamon sähköistys. Ruuvipumput ovat 1-vaiheisia ja keskipakopumput 3-vaiheisia. Työn saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Työn suorituksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja. Lämpöeristäminen jätevesipumppaamon ympärillä (n.1 metrin leveydellä) kuuluu liittyjälle, mutta urakoitsija voi asentaa (ja hankkia) sen paikoilleen mursketäytön yhteydessä. Säiliön ympärillä tarvittava maa-aines ja ympäristön siistiminen jäävät liittyjän huoleksi. Liittyjä kustantaa pumppaamolle tulevan viettoviemäriputken asennuksineen, jonka kaivinkoneurakoitsija erikseen sovittaessa asentaa pumppaamon asennuksen yhteydessä. Asennuksen jälkeen jätevesipumppaamo oheislaitteineen siirtyy liittyjän omistukseen. Omistusraja on pumppaamon painevesiputken liittämiskohdassa. Jätevesipumppaamon pumppu on tarkoitettu vain talous- ja WC:n huuhteluvesien pumppaamiseen. Pumpussa oleva repijä ei siedä mitään paperia kovempaa jätettä. Omistajan tulee tarkistaa ja puhdistaa pumppaamo tarvittaessa (rasvan ja jätteen poisto kelluvista toimilaitteista) sekä huoltaa tai huollattaa se määräajoin. Säännöllisesti huollettuna pumppaamo toimii luotettavasti. Jäteveden laskutusperusteet määräytyvät talousveden ostomäärän perusteella(sama kuutiomäärä molempiin suuntiin). Mikäli kuluttajalla on vain jätevesiliittymä, niin maksu määräytyy talouteen kuuluvan henkilömäärän perusteella. Laskutettava kulutusmäärä on 40 m3 /henkilö /vuosi vakinaisessa asunnossa ja 50 m3/vuosi vapaa-ajan asunnossa henkilömäärästä riippumatta.

Jätevesipumppaamon pumppu on tarkoitettu vain talous- ja WC:n huuhteluvesien pumppaamiseen. Pumpun repijä ei siedä mitään paperia kovempaa jätettä. Katso ohje viemärin käytöstä täältä.

Omistajan tulee tarkistaa ja puhdistaa pumppaamo tarvittaessa (rasvan ja kelluvan jätteen poisto toimilaitteista) sekä huoltaa tai huollattaa se noin vuoden välein. Säännöllisesti huollettuna pumppaamo toimii luotettavasti.