Talousveden valvontatutkimusohjelma

Osuuskunta on ottanut 1.1.2009 käyttöön terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman. Talousvesi ostetaan kokonaisuudessaan Sastamalan Vedeltä ja osuuskunnan hallitus vastaa ensisijaisesti sen laadusta oman verkostonsa osalta.


Hygieniaosaaminen

Laitoksessa työskentelevien henkilöiden talousvesihygieenisestä osaamisesta pidetään kirjaa.


Ulkopuolisia urakoitsijoita käytettäessä varmistetaan, että veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavilla on osaamistesti suoritettuna.


Veden laatu

Laitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä.


Laitoksen käyttötarkkailu

Vesinäytteitä otetaan vuosittain neljästä kiinteästä kohteesta ja kahdesta vaihtuvasta kohteesta n. 3 kuukauden välein.