Talousveden valvontatutkimusohjelma

Osuuskunta on ottanut 1.1.2009 käyttöön terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman. Talousvesi ostetaan kokonaisuudessaan Sastamalan vedeltä ja osuuskunnan hallitus vastaa ensisijaisesti sen laadusta oman verkostonsa osalta.
Ohjelma on päivitetty ja tarkistettu 27.4.2017


Hygieniaosaaminen

  • Laitoksessa työskentelevien henkilöiden talousvesihygieenisestä osaamisesta pidetään kirjaa.
  • Ulkopuolisia urakoitsijoita käytettäessä varmistetaan, että veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavilla on osaamistesti suoritettuna.

Veden laatu

  • Laitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä.

Laitoksen käyttötarkkailu

  • Vesinäytteitä otetaan vuosittain kuudesta kiinteästä kohteesta ja satunnaisesti vaihtuvista n. 3-4 kohteesta kolmen kuukauden välein.

Veden laadun tutkimustuloksia voit lukea täältä